Δημήτρης Κολόκας, Γιώτα Αργυροπούλου - ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ